Status prawny KPP w Namysłowie - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Status prawny KPP w Namysłowie

 

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.).

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat wykonawczy Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie.

Siedziba KPP znajduje się w:

46-100 Namysłów

ul. Piłsudskiego 4.

 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie wykonuje na obszarze miasta Namysłowa i  powiatu namysłowskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych.

 

Komendant podlega nadzorowi:

- Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego  wszystkich policjantów i centralnego organu administracji rządowej,

- Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 Komendant podlega zwierzchnictwu Burmistrza Namysłowa i Starosty Namysłowskiego,  sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb inspekcji, straży pożarnych, z wyjątkiem spraw dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, z zakresu postępowań w sprawach o wykroczenia i postępowań administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji.


Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Metryczka

Data publikacji 24.12.2008
Data modyfikacji 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Chmielewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Chmielewski KPP w Namysłowie
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Chmielewski
do góry