Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.


Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie publikowane jest na stronie BIP KWP w Opolu.

 

ośw. maj KP XYZ

 

Metryczka

Data publikacji 30.12.2008
Data modyfikacji 10.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk Wydział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Chmielewski
do góry