Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 37  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, jest nim  pani Anna Kmiecik- Winiarska ( adres: KPP w Namysłowie: ul. Piłsudskiego 4, 46-100 Namysłów),
e-mail: iod.
na@op.policja.gov.pl)

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Chmielewski Stanowisko samodzielne ds. Prasowo-Informacyjnych
do góry