Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dokumenty kierowane poprzez ESP do Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie prosimy przesyłać za pośrednictwem skrzynki:

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

adres skrzynki: /KPP-Namysłów/SkrytkaESP

Zgodnie z  Ustawą z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700) informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w Opolu uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to: 
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dokumenty zostaną przekazane do właściwego jednostki lub komórki organizacyjnej.

Metryczka

Data wytworzenia 03.03.2015
Data publikacji 03.03.2015
Data modyfikacji 21.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Ch
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Chmielewski Oficer Prasowy KPP Namysłów
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Chmielewski
do góry